Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.10.2019

Legemiddelnavn: Folsyre NAF

ATC-kode: B03BB01

Gjelder tabletter og mikstur. Fra 1. juni 2019 ytes det ikke stønad ved denne indikasjonen inntil Legemiddelverket har gjort en metodevurdering.
Indikasjon: Del 1/1 Folsyremangel - Midlertidig utgått inntil Legemiddelverket har gjort en metodevurdering
Diagnosekoder

ICD-10: E53.8 / ICPC-2: T91 Mangel på andre spesifiserte B-vitaminer
 

Hjemmel

§ 3 ICD-10: E53.8

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Fra 1. juni 2019 ytes det ikke stønad ved denne indikasjonen inntil Legemiddelverket har gjort en metodevurdering.

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.