Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Nardil

ATC-kode: N06AF03 ikke-markedsført preparat

Indikasjon: Del 1/1 Depresjon
Diagnosekoder

ICD-10: F32 / ICPC-2: P76 Depressiv episode
ICD-10: F33 / ICPC-2: P76 Tilbakevendende depressiv lidelse

Dette er ikke en uttømmende oversikt over diagnosekoder. 

Hjemmel

§ 3 ICD-10: -F3

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: -F3
ICPC-2: -73

 

Krav til tidligere behandling

Minst to forhåndsgodkjente legemidler fra ATC‑gruppe N06AA eller N06AB eller N06AG eller N06AX.

Disse legemidlene må inneholde forskjellige virkestoffer og være fra ulike ATC-grupper. 
 

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt. 

Legemidlet er markedsført med denne indikasjonen i et annet EØS-land.