Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Uloric

ATC-kode: M04AA03, ikke-markedsførte legemidler

Indikasjon: Del 1/1 Urinsyregikt
Diagnosekoder

ICD-10: M10 / ICPC-2: T92 Urinsyregikt

Hjemmel

§ 3 ICD-10: M10

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: M10
ICPC-2: T92 

 

Krav til tidligere behandling

Minst ett forhåndsgodkjent legemiddel med ATC-kode M04AA01 (allopurinol)
og
ett forhåndsgodkjent legemiddel med ATC-kode M04AA03 (Adenuric)

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.