Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Nexium, INexium, Esopral, Esomeprazol

ATC-kode: A02BC05

Gjelder enterotabletter
Indikasjon: Del 1/6 Zollinger‑Ellisons syndrom
Diagnosekoder

ICD-10: E16.4 / ICPC-2: D86 Zollinger-Ellison

Hjemmel

§ 3b

Fra 1. januar 2018:
§ 3 ICD-10: E16.4

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Indikasjon: Del 2/6 Mastocytose med symptomer på høy magesyresekresjon
Diagnosekoder

ICD-10: Q82.2, D47.0 eller C96.2/ ICPC-2: B75 Mastocytose

Hjemmel

§ 3b

Fra 1. januar 2018:
§ 3 ICD-10: Q82/D47/C96.2

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Søknad fra spesialist i indremedisin, kirurgi, øre-nese-halssykdommer, hud- og veneriske sykdommer eller fra lege ved tilsvarende sykehusavdelinger.

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken ersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Indikasjon: Del 3/6 Profylakse mot tilbakefall av acetylsalicylsyre (ASA)-induserte duodenalsår eller magesår
Hjemmel

§ 3a jf. § 2
ICD-10: -61
ICPC-2: -61

Fra 1. januar 2018:
§ 3 ICD-10: -61

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Søknad fra spesialist indremedisin, av relevant spesialist for brukerens diagnose eller av lege ved tilsvarende sykehusavdeling

Merknad

Forebygging av legemiddelinduserte mage- og duodenalsår hos risikopasienter med behov for langtidsbehandling med NSAID er forhåndsgodkjent etter § 2, ICD-10: -61.

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Indikasjon: Del 4/6 Profylakse mot tilbakefall av Helicobacter pylori-induserte sår
Hjemmel

§ 3a, jf. § 2
ICD-10: -61
ICPC-2: -61

Fra 1. januar 2018:
§ 3 ICD-10: -61

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav.

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt

Indikasjon: Del 5/6 Ulcusprofylakse hos barn med kreft
Hjemmel

§ 3a, jf. § 2
ICD-10: -61
ICPC-2: -61

Fra 1. januar 2018:
§ 3 ICD-10: -61

Vilkår

Søknaden må inneholde opplysninger om at medlemmet har symptomer som krever behandling

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Søknad fra spesialist i barnesykdommer, onkologi eller fra lege ved tilsvarende sykehusavdeling

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Symptomlindring med protonpumpehemmere som støttebehandling omtales i Helsedirektoratets nasjonale behandlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft hos barn.

Indikasjon: Del 6/6 Behandling av ulcus duodeni / tolvfingertarmsår som skyldes Helicobacter pylori
Diagnosekoder

ICD-10: K26 / ICPC-2: D85

Hjemmel

§ 3a, jf. § 2
ICD-10: K26
ICPC-2: D85

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: K26

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav. 

Merknad

Behandling med disse preparatene er ofte kortvarige, og omfattes i slike tilfeller ikke av blåreseptforskriften.

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.