Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Danol

ATC-kode: G03XA01 ikke-markedsført preparat

Indikasjon: Del 1/2 Endometriose
Diagnosekoder

 ICD-10:N80 / ICPC-2:X99

Hjemmel

§ 3a, jf. § 2
ICD-10: N80
ICPC-2: X99 

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10 :N80
 

Krav til tidligere behandling

Minst ett forhåndsgodkjent preparat under den aktuelle refusjonkoden i § 2 skal være forsøkt.

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene ikke er oppfylt.

Legemidlet er markedsført med denne indikasjonen i annet EØS-land. 

Indikasjon: Del 2/2 Hereditært angioødem
Diagnosekoder

ICD-10: T78.3 / ICPC-2: A92

Hjemmel

§ 3a, jf. § 2
ICD-10: T78.3
ICPC-2: A92 

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: T78.3

Krav til tidligere behandling

Minst ett forhåndsgodkjent legemiddel med ATC-kode B02AA02 (Cyklokapron) 

Spesialistkrav

Søknad fra spesialist i dermatologi, indremedisin, medisinsk genetikk, barnesykdommer eller fra lege ved tilsvarende sykehusavdeling.

Fra 1. januar 2018:

Ingen spesialistkrav
 

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene ikke er oppfylt.

Legemidlet er markedsført med denne indikasjonen i annet EØS-land.