Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Androcur

ATC-kode: G03HA01

Indikasjon: Del 1/2 Prostatakreft / cancer prostata
Diagnosekoder

ICD-10: C61 / ICPC-2: Y77 Ondartet svulst i blærehalskjertel

Hjemmel

§ 3 ICD-10: C61

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: C61
ICPC-2: Y77

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

   Ingen spesialistkrav

Merknad

Behandling av "hot flushes" som følge av hormonbehandling omfattes ikke av vedlegget.

Saksbehandler utreder saken jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Legemidlet er markedsført med denne indikasjonen i et annet EØS-land.

Indikasjon: Del 2/2 Alvorlige former for akne hos kvinner
Diagnosekoder

ICD-10: L70 / ICPC-2: S96 Akne
 

Hjemmel

§ 3 ICD-10: L70

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: -30
ICPC-2: S99

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

 Ingen spesialistkrav 

Merknad

Saksbehandler utreder saken jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt. 

Legemidlet er markedsført med denne indikasjonen i et annet EØS-land.