Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Cetirizin, Cetimax, Zyrtec

ATC-kode: R06AE07

Gjelder for reseptpliktige tabletter, dråper og mikstur
Indikasjon: Del 1/1 Angioødem / Quinckes ødem
Diagnosekoder

 ICD-10: T78.3 / ICPC-2: A92 Angionevrotisk ødem

Hjemmel

§ 3 ICD-10: T78.3

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: T78.3
ICPC-2: A92

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Søknad fra spesialist i anestesiologi, dermatologi, øre-nese-halssykdommer, barnesykdommer, indremedisin eller fra lege ved tilsvarende sykehusavdelinger.

Merknad

Reseptfrie pakninger dekkes ikke.

 

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.