Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.08.2019

Legemiddelnavn: Botox

ATC-kode: M03AX01

Gjelder pulver til injeksjonsvæske
Indikasjon: Del 1/1 Kronisk migrene
Diagnosekoder

ICD-10: G43 / ICPC.2: N89 Migrene

Hjemmel

§ 3 ICD-10: G43

Før 1. januar 2018:

§ 3a, jf. § 2
ICD-10: G43
ICPC-2: N89 
 

Vilkår

Alvorlighet / bekreftelse av bruk innenfor godkjent indikasjon:

Hodepine i ≥ 15 dager per måned hvorav minst 8 dager med migrene

Krav til tidligere behandling

Minst to forhåndsgodkjente preparater: 

propranolol (ATC-kode: C07AA05), eller

metoprolol (ATC-kode:C07AB02), eller

atenolol (ATC-kode: C07AB03),


og


topiramat (ATC-kode N03AX11)

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.