Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.08.2019

Legemiddelnavn: Glycerin stikkpiller, Glycerol stikkpiller, Importal pulver, Magnesia tabletter, Senokot syrup og tabletter

ATC-kode: A06A og A02AA04 - Ikke-markedsførte preparater 

Indikasjon: Del 1/5 Kronisk forstoppelse
Diagnosekoder

ICD-10: K59.0 / ICPC-2: D12

Hjemmel

§ 3 ICD-10: K59

Vilkår

Alvorlighet: Tilstanden må være kronisk og ha vedvart i mer enn tre måneder

Krav til tidligere behandling

Minst ett markedsført legemiddel med
ATC-kode A06AD65 (makrogol) og
ATC-kode A06AD11 (laktulose) og
minst ett annet legemiddel i ATC-gruppe A06A
 
Legemidlene skal inneholde ulike virkestoff.

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Del 1/5 av vedlegget omfatter brukere med kronisk forstoppelse uten tilleggslidelser, eventuelt med andre relaterte diagnoser enn de som er oppgitt på del 2/5-5/5.  
 
Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.  
 
Preparatene har godkjent indikasjon for behandling av forstoppelse i et annet EØS-land (Tyskland og Storbritannia).

Indikasjon: Del 2/5 Kronisk forstoppelse
Diagnosekoder

Diagnose:
ICD-10: K59.0 / ICPC-2: D12 Forstoppelse
 
Relaterte diagnoser:
ICD-10: T14.4 / ICPC-2: N81 Skade på nerve(r) i uspesifisert kroppsregion
ICD-10: G82 / ICPC-2: N18 Paraplegi og tetraplegi
ICD-10: G11.4 / ICPC-2: N99 Arvelig spastisk paraplegi
ICD-10: Q42 / ICPC-2: D81 Medfødt mangel på, atresi og stenose av tykktarm
ICD-10: G20 / ICPC-2: N87 Parkinsons sykdom
ICD-10: G12 / ICPC-2: N99 Spinal muskelatrofi
ICD-10: G12.2 / ICPC-2: N99 Amyotrofisk lateralsklerose (ALS)
ICD-10: Q43.1 / ICPC-2: D81 Hirschprungs sykdom
ICD-10: E84 / ICPC-2: T99 Cystisk fibrose
ICD-10: G35 / ICPC-2: N86 Multippel sklerose
ICD-10: G80 / ICPC-2: N99 Cerebral parese 

Hjemmel

§ 3 ICD-10: K59

Krav til tidligere behandling

Minst ett markedsført legemiddel med
ATC-kode A06AD65 (makrogol) og
ATC-kode A06AD11 (laktulose) og
minst ett annet legemiddel i ATC-gruppe A06A
 
Legemidlene skal inneholde ulike virkestoff. 

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav 

Merknad

Del 2/5 av vedlegget omfatter brukere med kronisk forstoppelse og en av de relaterte diagnosene. 
 
Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt. 
 
Preparatene har godkjent indikasjon for behandling av forstoppelse i et annet EØS-land (Tyskland og Storbritannia). 

Indikasjon: Del 3/5 Forstoppelse/obstipasjon ved irritabel tarm-syndrom
Diagnosekoder

ICD-10: K58.2 / ICPC-2: D93 Irritabel tarm-syndrom med hovedsakelig obstipasjon (IBS-C)
ICD-10: K58.9 / ICPC-2: D93 Irritabel tarm-syndrom uten diaré

Hjemmel

§ 3 ICD-10: K58

Vilkår

Alvorlighet:Tilstanden må være kronisk og ha vedvart i mer enn tre måneder 

Krav til tidligere behandling

Minst ett forhåndsgodkjent legemiddel med
ATC-kode A06AC01 (Lunelax eller Vi-Siblin) og
minst ett markedsført avføringsmiddel i ATC-gruppe A06A 

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav 

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt. 
 
Preparatene har godkjent indikasjon for behandling av forstoppelse i et annet EØS-land (Tyskland og Storbritannia). 

Indikasjon: Del 4/5 Kronisk forstoppelse / obstipasjon ved kreftsykdom
Diagnosekoder

Diagnose:
ICD-10: K59.0 / ICPC-2: D12 Forstoppelse
 
Relaterte diagnoser:
ICD-10: C00-C97 / ICPC-2: A21, A79, B72, B73, B74, D74 - D77, H75, K72, L71, N74, R84, R85, S77, T71, T73, U75 - U77, W72, X75 - X77, X81, Y77, Y78
Ondartede svulster  

Hjemmel

§ 3 ICD-10: -53  

Krav til tidligere behandling

Minst to forhåndsgodkjente legemidler i ATC-gruppe A06A ved refusjonskode -53

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Mange legemidler i ATC-gruppe A06A er forhåndsgodkjent ved refusjonskode -53. Se refusjonslisten. 
 
Saksbehandler utreder saken jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt. 
 
Preparatene har godkjent indikasjon for behandling av forstoppelse i et annet EØS-land (Tyskland og Storbritannia). 

Indikasjon: Del 5/5 Forstoppelse/obstipasjon ved sykdom i livets sluttfase 
Diagnosekoder

Diagnoser:
ICD-10: K59.0 / ICPC-2: D12 Forstoppelse 
ICD-10: Z51.5 Palliativ behandling
 
Relaterte diagnoser:
ICD-10: C00-C99 / ICPC-2: A21, A79, B72, B73, B74, D74 - D77, H75, K72, L71, N74, R84, R85, S77, T71, T73, U75 - U77, W72, X75 - X77, X81, Y77, Y78
Ondartede svulster 
 
Listen med relaterte diagnoser er ikke uttømmende.

Hjemmel

§ 3 ICD-10: -90

Krav til tidligere behandling

Minst to forhåndsgodkjente legemidler i ATC-gruppe A06A ved refusjonskode -90.

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Stønad ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.
 
Mange legemidler i ATC-gruppe A06A er forhåndsgodkjent ved refusjonskode -90. Se refusjonslisten.
 
Saksbehandler utreder saken jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.