Virkestoff

Sist faglig oppdatert:

Legemiddelnavn: Diamox SR

ATC-kode: S01EC01 ikke-markedsført preparat

Endret: 5/05, 10/06, 6/07, 9/07, 7/15, 8/16,1/18
Indikasjon: Del 1/1 Glaukom
Diagnosekoder

ICD-10:H40 / ICPC-2:F93

Hjemmel

§ 3a, jf. § 2
  ICD-10: H40
  ICPC-2: F93

Fra 1. januar 2018:

 § 3 ICD-10:H40

Krav til tidligere behandling

Forhåndsgodkjente Diamox tabletter

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav. 

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir   en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Legemidlet er markedsført med denne   indikasjonen i EØS-land.