Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

§ 61. Frivillig avkall på autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning

Lovtekst med kommentar

Helsedirektoratets kommentarer

Paragraf 61 omhandler frivillig avkall på autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning.

Helsepersonell kan selv gi avkall på autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning ved å sende inn en skriftlig erklæring til Fylkesmannen. Dersom helsepersonellet ikke har opplyst om grunnen til avkallet, ber Fylkesmannen helsepersonellet om en begrunnelse. Helsepersonellet kan også sende erklæringen direkte til Statens helsetilsyn.

Erklæringen oversendes til Statens helsetilsyn, som informerer aktuelle berørte instanser om at helsepersonellet ikke lenger er autorisert (nordiske lands helsemyndigheter, Helsedirektoratet, relevant fagforening, Fylkesmannen, eventuelt NAV og arbeidsgiver).

Konsekvensen av frivillig avkall er at helsepersonellet ikke vil kunne få autorisasjonen tilbake uten å søke Statens helsetilsyn om ny autorisasjon. Helsepersonellet kan når som helst etter avkallet søke om ny autorisasjon, men må da selv dokumentere at de er skikket, jf. § 62

Sist faglig oppdatert: 28.06.2018 Se tidligere versjoner