Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

§ 8

Forskriftstekst med kommentar

Helsedirektoratets kommentarer

Tilskudd til fellesformål utbetales av Helsedirektoratet ved Helfo. Ved beregning av hva som er et «passende beløp» per kvartal, skal det tas utgangspunkt i det anslaget for året som er gjort i statsbudsjettet (Prop.1S).

Takster for erklæringer (L-takster)

NAV har ansvar for L-takstene. Nærmere retningslinjer for dette er gitt i vedlegg 1 til folketrygdloven § 21-4: Honorartakster for legeerklæringer m.m. (L-takster). Det er gitt utfyllende merknader i rundskriv § 21-4 Innhenting av opplysninger og uttalelser.

Kiropraktoren skal fremme krav om L-takster i sitt oppgjør med Helfo, og Helfo utbetaler honorar etter L-takster på vegne av NAV.

Sist faglig oppdatert: 26.03.2021 Se tidligere versjoner