Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

§ 4

Forskriftstekst med kommentar

Helsedirektoratets kommentarer

Hvis pasienten på grunn av sin helsetilstand ikke kan møte opp på behandlingsstedet, dekker kommunen reiseutgifter for kiropraktoren. Nærmere regler om dette er gitt i forskrift om dekning av utgifter til transport av helsepersonell m.m. i forbindelse med reise for å foreta undersøkelse eller behandling i forbindelse med reise for å foreta undersøkelse eller behandling. Krav om dekning av reiseutgifter skal sendes til pasientens hjemkommune.

Kiropraktorer har ikke takst for reisetillegg og hjemmebehandlingstillegg.

Sist faglig oppdatert: 26.03.2021 Se tidligere versjoner