Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

§ 4

Helsedirektoratets kommentarer

Hvis pasienten på grunn av sin helsetilstand ikke kan møte opp på behandlingsstedet, dekker kommunen reiseutgifter for kiropraktoren. Nærmere regler om dette er gitt i forskrift om dekning av utgifter til transport av helsepersonell m.m. i forbindelse med reise for å foreta undersøkelse eller behandling (lovdata.no) i forbindelse med reise for å foreta undersøkelse eller behandling. Krav om dekning av reiseutgifter skal sendes til pasientens hjemkommune.

Kiropraktorer har ikke takst for reisetillegg og hjemmebehandlingstillegg.

Siste faglige endring: 10.04.2024 Se tidligere versjoner