Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

§ 2

Forskriftstekst med kommentar

Helsedirektoratets kommentarer

Autorisasjon eller lisens som kiropraktor gis av Helsedirektoratet, jf. helsepersonelloven § 53. Autorisasjonen eller lisensen registreres i Helsepersonellregisteret, som er myndighetenes register over alt helsepersonell med autorisasjon eller lisens etter helsepersonelloven. 

Utgifter til kiropraktorbehandling kan bare dekkes dersom kiropraktoren har autorisasjon eller turnuslisens. Kiropraktorstudenter som er i praksis eller har deltidsjobb i studietiden, kan ikke utløse trygderefusjon.

Kiropraktorer med tilleggskompetanse i trygdefaglige emner har rett til å sykmelde i inntil 12 uker, henvise til spesialist og rekvirere radiologiske undersøkelser. Tilleggskompetansen sykmeldings-, rekvisisjons- og henvisningsrett må være registrert i Helsepersonellregisteret (HPR).

Det framgår at departementet fastsetter nærmere krav til innhold i og omfang av opplæringen. Helse- og omsorgsdepartementet har overlatt til Helsedirektoratet å fastsette krav til innhold i og omfang av opplæringen. Helsedirektoratet har inngått avtale med Universitetet i Oslo om gjennomføring av kurs i trygdefaglige emner for kiropraktorer og manuellterapeuter, og kravene til innhold i og omfang av opplæringen framgår av avtalen som er inngått.

Sist faglig oppdatert: 26.03.2021 Se tidligere versjoner