Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Takst H2b

Takst H2b: Tillegg for fysioterapeut som ikke deler kostnaden ved oppkobling og medlemskap i Norsk Helsenett med andre behandlere, per måned

Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt, H2a

[Endret 07/21]

Bruk av H2b forutsetter at fysioterapeuten ikke kan dele utgiftene til oppkobling og medlemskap i Helsenettet med andre behandlere. Hver virksomhet må ha en kundeavtale med Norsk Helsenett, og alle virksomheter med kundeavtale må betale medlemsavgift. Medlemsavgiften er uavhengig av antall behandlere i virksomheten som benytter Helsenettet.

Takst H2b kan benyttes dersom fysioterapeuten har inngått en kundeavtale med Norsk Helsenett der han eller hun er eneste behandler som kan kommunisere i Helsenettet.

Intensjonen med takst H2b er å gi en ekstra kompensasjon til fysioterapeuter i solopraksis som ikke har mulighet  til å dele utgiftene til oppkobling og medlemskap med andre behandlere. Fysioterapeuter med énbrukerlisens vil har høyere utgifter til EPJ med helsenett enn brukere som har en flerbrukerlisens.

Det fremgår av ny merknad H2 at dersom flere fysioterapeuter sender oppgjør fra samme organisasjonsnummer, kan ikke H2b utløses. Med dette menes at fysioterapeuter som benytter samme virksomhetssertifikat, ikke anses for å være alene om oppkobling og medlemskap i Norsk Helsenett. Dette gjelder likevel ikke dersom hjemmelshaver registrerer vikar under sitt medlemskap i NHN.I slike tilfeller kan hjemmelshaver kreve H2b selv om vikaren sender oppgjør med samme virksomhetssertifikat.

Sist faglig oppdatert: 01.07.2021 Se tidligere versjoner