Folketrygdloven § 5-12 - Jordmor

Først publisert: 01. mai 2004 Sist faglig oppdatert: 19. desember 2018