Lovtekst:

Departementet kan gi forskrifter om skjenkesteders plikt til å føre et rimelig utvalg av alkoholfrie festdrikker og andre alkoholfrie drikker, om deres plikt til å ha slike drikker med i sine vinkart, prislister o.l. og om serveringen av dem.


Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Slik forskrift er gitt, se merknadene til alkoholforskriften § 4-6.