Lovtekst:

Departementet kan gi forskrifter om innførsel og utførsel av alkoholholdig drikk.


Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Slik forskrift er gitt, se alkoholforskriften kapittel 15 om innførsel.