§ 2-3. Hjemmel for forskrifter om innførsel og utførsel av alkoholholdig drikk


Lovtekst

Departementet kan gi forskrifter om innførsel og utførsel av alkoholholdig drikk.


Kilde: lovdata.no

Kommentar

Slik forskrift er gitt, se alkoholforskriften kapittel 15 om innførsel.