Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

§ 2-2. Retten til utførsel av alkoholholdig drikk

Lovtekst med kommentar

Helsedirektoratets kommentarer

Bestemmelsen innebærer at all utførsel av alkoholholdig drikk som skjer som ledd i næringsvirksomhet, krever tilvirkningsbevilling eller rett til engrossalg. Ved utførsel av alkoholholdig drikk er det fare for at varer som ikke er avgiftsbelagte kan komme på avveie innenfor landets grenser. Hensynet til kontroll tilsier derfor at det for utførsel av alkoholholdig drikk må foreligge rett til engrossalg eller tilvirkningsbevilling. Bevillingen eller registreringen må også her omfatte den gruppe alkoholholdig drikk som skal utføres.

Sist faglig oppdatert: 02.05.2019 Se tidligere versjoner