§ 1-13.


Lovtekst

(Opphevet ved lov 17 des 2004 nr. 86.)


Kilde: lovdata.no

Kommentar

Bestemmelsen er opphevet.