Lovtekst:

(Opphevet ved lov 17 des 2004 nr. 86.)


Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Bestemmelsen er opphevet.