Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

§ 9-1.

Helsedirektoratets kommentarer

Bestemmelsen presiserer at kommunen har ansvaret for å føre kontroll med utøvelsen av kommunale salgs- og skjenkebevillinger, samt statlige bevillinger etter alkoholloven § 5-3 første ledd (Forsvarets befalsmesser). Det presiseres videre at kommunen skal kontrollere føring av internkontroll, se også merknadene til kapittel 8.

Kommunene har ansvar for å utforme en lokalt tilpasset alkoholpolitikk der kontroll og sanksjoner står sentralt.  Se også merknader til kapittel 10 om prikktildeling og inndragning.

Sist faglig oppdatert: 02.05.2019 Se tidligere versjoner