Lovtekst:

Når halvflasker er i handelen, plikter skjenkestedet å føre et rimelig utvalg av slike.


Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Bestemmelsen pålegger den som har bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk å føre et rimelig utvalg av halvflasker av alkoholholdig drikk, når dette er i handelen og kan skaffes fra leverandør.

Hva som anses som et «rimelig utvalg» vil variere fra skjenkested til skjenkested. Desto flere produkter stedet har å tilby desto større utvalg av halvflasker må stedet kunne tilby.