Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

§ 4-6.

Forskriftstekst med kommentar

Helsedirektoratets kommentarer

Bestemmelsens første ledd regulerer bevillingshavers plikt til å føre et rimelig utvalg av alkoholfrie og/eller alkoholsvake drikker som er å anse som en naturlig erstatning for alkoholholdig drikk.

Produkter som kan regnes som naturlige alternativer til ulike typer alkoholholdig drikk, vil eksempelvis være alkoholfri og alkoholsvak vin, alkoholfritt og alkoholsvakt øl, eplemost, fruktmost, sider og ulike typer mineralvann. Det understrekes at eksemplene ikke er uttømmende og at det til enhver tid utvikles nye produkter som vil kunne være gode alternativer til alkoholholdig drikk.

Hva som vil være et naturlig alternativ til alkoholholdig drikk vil kunne variere fra skjenkested til skjenkested avhengig av stedets konsept, klientell med mer. Ett klientell vil etterspørre alkoholfri vin i stedet for vin, mens ett annet klientell vil etterspørre fruktmost eller sider i stedet for vin. Det vil derfor være det enkelte skjenkested som står nærmest til å vurdere hva som vil være et naturlig alternativ til alkoholholdig drikk for deres gjester. 

Det er ikke tilstrekkelig å kun tilby ulike typer vann, mineralvann og leskedrikker som alkoholfrie og/eller alkoholsvake alternativer. Det er imidlertid tilstrekkelig å tilby bare helt alkoholfrie eller bare alkoholsvake alternativer, for eksempel enten alkoholfritt øl eller alkoholsvakt øl.

Andre ledd pålegger bevillingshaver å oppføre alkoholfrie og alkoholsvake drikker på skjenkekart, prislister og oppslagstavler mv.

Sist faglig oppdatert: 02.05.2019 Se tidligere versjoner