Lovtekst:

Det må påses at gjestene ikke nyter medbrakt alkoholholdig drikk, eller medtar alkoholholdig drikk når de forlater skjenkestedet.


Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Bestemmelsen pålegger bevillingshaver en plikt til å sørge for at gjestene ikke nyter medbragt alkoholholdig drikk eller tar med seg alkoholholdig drikk ut av skjenkeområdet.

Konsum av medbrakt

Gjester har ikke anledning til å nyte medbrakt alkoholholdig drikk på det området skjenkebevillingen gjelder for. Overtredelsen foreligger ved konsum. Det er således ikke en overtredelse dersom en gjest har med seg alkoholholdig drikk inn på et skjenkeområde uten at denne drikken konsumeres.

Skjenkestedet har heller ikke anledning til å skjenke ut alkoholholdig drikk som gjestene selv har medbrakt.

Av kontrollmessige grunner og for å redusere risikoen for overtredelser kan bevillingshaver selv nekte sine gjester å ta med seg alkoholdig drikk inn på skjenkeområdet.

Ta med alkoholholdig drikk ut av lokalet

Bevillingshaver kan ikke tillate og må påse at gjester ikke tar med alkoholholdig drikk som er skjenket på et skjenkested ut av det området skjenkebevillingen gjelder for, for eksempel ut på trappen eller utenfor utendørs skjenkeareal. Dette innebærer videre at et skjenkested ikke kan selge alkoholholdig drikk for konsum annet sted, for eksempel på nachspiel hjemme hos kunden.

Et skjenkested kan ha forskjellig skjenke- og åpningstid på henholdsvis uteservering og øvrige lokaler. Dersom en uteservering har kortere skjenke- og åpningstid enn lokalene for øvrig, må bevillingshaver påse at ikke gjester tar med alkoholholdig drikk ut på uteserveringen etter dette tidspunktet.