Lovtekst:

Det må påses at personer som ikke fyller alderskravene i alkoholloven § 1-5 ikke drikker alkohol som skjenkes andre gjester.


Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Bestemmelsen pålegger bevillingshaver en plikt til å sørge for at personer som ikke fyller alderskravene i alkoholloven § 1-5 ikke drikker alkohol som skjenkes andre gjester. Videre tydeliggjør bestemmelsen ansvaret til bevillingshaver å sørge for at personer som ikke oppfyller alderskravet, ikke får tak i alkohol som er skjenket andre gjester. Det vil for eksempel være en overtredelse dersom en mindreårig drikker alkohol som en annen gjest har kjøpt til vedkommende, eller dersom en mindreårig forsyner seg av andre gjesters alkohol uten deres samtykke.

Det vises til merknader til alkoholloven § 1-5, hvor aldersgrensene omtales nærmere.