Lovtekst:

Bestilling av alkoholholdig drikk må ikke ekspederes med mindre bestillingen inneholder fullstendige opplysninger om kjøpers navn, adresse og alder.


Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Bestilling av alkoholholdig drikk må ikke ekspederes med mindre bestillingen inneholder fullstendige opplysninger om kjøpers navn, adresse og alder. Rutiner for hvordan denne informasjonen skal innhentes, benyttes og oppbevares kan inntas i bevillingshavers internkontrollsystem. Se merknader til forskriften kapittel 8 om internkontroll.