Lovtekst:

Salg eller utlevering av alkoholholdig drikk må ikke skje til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler.


Kilde: lovdata.no

Kommentarer

I henhold til forskriften § 3-1 kan salg eller utlevering av alkoholholdig drikk ikke skje til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler. Begrepet "åpenbart påvirket av rusmidler" skal forstås på samme måte her som i alkoholloven § 8-11.

Begrepet “åpenbart påvirket av rusmidler” omfatter påvirkning av alle typer rusmidler, ikke kun alkoholholdig drikk.

Se merknadene til alkoholloven § 8-11 for mer om begrepet «åpenbart påvirket» og Helsedirektoratets skala for grader av påvirkning.