Lovtekst:

Det er forbudt å innføre brennevin som inneholder mer enn 60 volumprosent alkohol.


Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Det er i § 15-4 oppstilt et generelt forbud mot å innføre brennevin som inneholder mer enn 60 volumprosent alkohol.

Bestemmelsen samsvarer med alkoholloven § 8-13 som fastsetter et forbud mot å skjenke, selge eller omsette en gros brennevin som inneholder over 60 volumprosent alkohol. Det er videre forbudt å innføre slikt brennevin til landet uten tilvirkningsbevilling, jf. § 6-1.