Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

§ 15-3.

Forskriftstekst med kommentar

Helsedirektoratets kommentarer

AS Vinmonopolet har i henhold til bestemmelsen adgang til å innføre alkoholholdig drikk for salg til personer som har bestilt et produkt til personlig bruk når produktet ikke finnes i AS Vinmonopolets produktutvalg. Bestemmelsen må ses i sammenheng med innkjøpsforskriften (Forskrift om Vinmonopolets innkjøpsvirksomhet mv.) § 7-1 som gir Vinmonopolet en plikt til å skaffe alkoholholdig drikk som ikke er i deres produktutvalg, så lenge det kan leveres av grossist.

Det er et vilkår at den alkoholholdige drikken ikke er bestemt for videresalg eller ervervsmessig bruk.

Sist faglig oppdatert: 02.05.2019 Se tidligere versjoner