§ 14-6.


Lovtekst

Bestemmelsene i § 14-1 til § 14-5 gjelder også for Svalbard og Jan Mayen.


Kilde: lovdata.no

Kommentar

Reklameforbudet gjelder også på Svalbard og Jan Mayen.