§ 13-1.

Helsedirektoratets kommentarer

Kapittel 13 gir bestemmelser om et sentralt bevillingsregister som skal inneholde opplysninger om innehavere av bevillinger etter alkoholloven og de som kan drive engrossalg, jf. § 1-14 andre ledd i alkoholloven.

Registeret skal gi en oversikt over hvem som har salgs- og skjenkebevilling. Det gir således tilvirkere og grossister/importører mulighet for lett å kunne kontrollere at deres kjøpere innehar bevilling etter alkoholloven eller har rett til engrossalg. Bestemmelser om registeret er å finne både i engrosforskriften og alkoholforskriften.

Registeret finnes på direktoratets nettside tbr.helsedirektoratet.no

Bestemmelsene i kapittel 13 regulerer den del av registeret som inneholder opplysninger om innehavere av salgs- og skjenkebevillinger. Dette fremkommer av bestemmelsen i § 13-1 om registerets formål.

Bevillingsregisteret skal også inneholde opplysninger om tilvirkere og grossister/importører med rett til engrossalg, jf. engrosforskriften kapittel 8.

Sist faglig oppdatert: 02.05.2019