Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5. Patologi, klassifikasjon og stadieinndeling

Adenokarsinomer i tynntarm forekommer relativt sjeldent, men synoptisk rapportering kan gi en ensartet besvarelse fra de forskjellige patologiavdelingene. TNM-klassifiseringen har endret seg siden forrige utgave av Handlingsprogrammet, og det er viktig at patologene presiserer hvilken versjon som blir benyttet ved rapportering.

For korrekt stadieinndeling anbefaler NCCN-retningslinjene at man generelt undersøker et minimum av 8 lymfeknuter ved adenokarsinomer i tynntarm (NCCN, 2020). Studier har vist at dersom man vurderer mer spesifikk lokalisasjon av primærtumor kan et mer differensiert antall lymfeknuter være aktuelt for adekvat stadieinndeling (Tran et al., 2015; Wilhelm et al., 2016):

  • ≥ 5 lymfeknuter når primærtumor er lokalisert i duodenum
  • ≥ 9 lymfeknuter når primærtumor er lokalisert i jejunum og ileum

MMR/MSI-status kan være viktig informasjon med tanke på adjuvant kjemoterapi hos stadium II pasienter.

Histopatologi

Adenokarsinomer fra tynntarm likner adenokarsinomer oppstått i tykktarmen, men de har ofte en lavere differensiering. De klassifiseres som adenokarsinomer NOS, mucinøst adenokarsinom, lite kohesivt adenokarsinom med eller uten signetringceller, medullært karsinom, adenoskvamøst karsinom, blandet nevroendokrin-ikke nevroendokrin neoplasme (MiNEN) eller udifferensiert karsinom (WHO Classification of Tumours Editorial Board, 2019).

Rapportering

Protokollen skal inneholde kjerneelementer, men kan i tillegg inneholde lokale variasjoner.

Rapportering bør skje mest mulig i et synoptisk format (kortfattet og oversiktlig) med dataelementer som skal besvares. Alle dataelementene som står i en rapport må besvares selv om det er «kan ikke besvares». Hvert dataelement skal ligge på en ny linje slik at det er lettest mulig å lese rapporten. Elementene skal stå etter hverandre på samme sted i rapporten (trenger ikke følge samme rekkefølge som i forslaget under), enten de ligger i selve diagnosefeltet eller i et mer beskrivende felt. Forslag til oppsett er hentet fra College of American Pathologists i 2017 (Shi et al., 2017).

Svulster som ikke skal rapporteres etter denne protokollen er:

  • Ampullære karsinomer
  • Nevroendokrine tumorer
  • Lymfomer
  • Gastrointestinale stromale tumorer (GIST)
  • Ikke-GIST sarkomer

5.1. Forslag til synoptisk mal

5.2. Spesielle testregimer

Siste faglige endring: 03. februar 2023