Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.2. Spesielle testregimer

Det anbefales reflekstesting med tanke på tap av reperasjonsproteiner av alle nyoppdagede adenokarsinomer i tynntarmen. Dette på bakgrunn av:

  • dMMR/MSI påvises hyppigere ved adenokarsinomer i tynntarm enn i tykktarm med så høy frekvens som 8-32 % av tilfellene (Giuffrida et al., 2020; Schrock et al., 2017; Warth et al., 2011).
  • dMMR/MSI er assosiert med høyrere uttrykk av PD-L1 (høyere CPS-score) enn pMMR/MSS tumorer. Ved påvist dMMR/MSI anbefales pembrolizumab eller nivolumab som 2.-linjes behandling
  • Ved dMMR/MSI og stadium II og kun aktuelt med 5FU kjemoterapi (ikke oxaliplatin), kan pasienten observeres uten adjuvant behandling
  • Det er ikke nødvendig med testing av PD-L1 før oppstart av immunterapi, men dMMR/MSI status bør foreligge.
  • Antall nyoppdagede tilfeller årlig er så vidt begrenset at dette ikke utgjør et kapasitetsproblem

Det anbefales ikke rutinemessig Her-2 testing:

  • Det er mangel på dokumentasjon når det gjelder anti-HER2 rettet behandling og kan således ikke anbefales rutinemessig.

Det anbefales ikke å gjøre rutinemessig testing på RAS eller BRAF:

  • Adenokarsinomer i tynntarm er forskjellig fra adenokarsinomer i tykktarm med hensyn til genomiske forandringer, og det er begrenset med erfaring av betydning av de endringene man finner

Siste faglige endring: 03. februar 2023