Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.1. Forslag til synoptisk mal

Overskriften som en oppsummering med hoveddiagnose:

Tynntarmsresektat med lavgradig adenokarsinom

Prosedyre

Segmental reseksjon, ileocolisk reseksjon, pankreatikoduodenektomi (Whipple), annet (spesifiser), ikke  spesifisert, annet (spesifer)

Tumors lokallisasjon

Duodenum, jejunum, ileum, tynntarm ikke spesifiert, annet (spesifiser)

Største diameter

 

Makroskopisk tumorperforasjon

Nei/ ja/ kan ikke vurderes

Histologisk type

Se over

Histologisk grad

Lavgradig eller høygradig

Dypeste infiltrasjon

Lamina propria, muscularis mucosae, submucoas, subserosa eller ikke-peritonealisert perimuskulært vev uten perforasjon av serosa, perforasjon av viscerale peritoneum eller infiltrasjon direkte inn i andre organer eller strukturer, kan ikke vurderes (spesifiser)

Reseksjonskanter

Forsøk å angi minst proksimale, distale og sirkumferente reseksjonskant

Antall lymfeknuter undersøkt

 

Antall lymfeknuter med metastaser

 

Lymfovaskulær infiltrasjon

Ikke påvist/påvist/kan ikke vurderes

pTNM-klassifikasjon (Brierly et al., 2016)

 

Annen patologi

Andre patologiske forandringer (inflammatorisk tarmsykdom, polypper mm)

Siste faglige endring: 03. februar 2023