Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

7.1. Generelle kommentarer om metastatisk sykdom

Ved sikker metastatisk sykdom bør kjemoterapi starte snarest mulig etter at stadiebestem­melseen er gjennomført. Ved sykdom med uttalt spredning og livstruende dårlig prognose må orkiektomi ikke forsinke initieringen av kurativ kjemoterapi.

Ved håndtering av metastatisk sykdom påvirker sykdomsstadiet og risikoklassifiseringen i henhold til retningslinjene fra IGCCCG (International Germ Cell Cancer Collaborative Group) retningslinjene for behandling. Den opprinnelige IGCCCG-klassifiseringen fra 1997 er opp­datert, basert på 12 135 pasienter som ble behandlet i perioden 1990–2013 (International Germ Cell Consensus Classification: a prognostic factor-based staging system for metastatic germ cell cancers. International Germ Cell Cancer Collaborative Group, 1997). De opp­daterte resultatene støtter prinsippene i den opprinnelige klassifiseringen, men antyder at prognostiseringen kan videreutvikles.

Dosereduksjoner og behandlingsforsinkelser bør unngås. Det anbefales G-CSF som primær profylakse, se G-CSF

Pasienter bør vurderes for tromboseprofylakse, se Tromboemboliske hendelser, avsnitt om Anbefalinger for tromboseprofylakse.

Pasienter med intermediær og dårlig prognose skal overføres til et senter med erfaring i behandling av avanserte germinalcellesvulster før behandlingsstart.

Behandling av progredierende sykdom skal diskuteres i SWENOTECA-nettverket.

Behandling av metastatisk sykdom hos eldre pasienter må gjøres med stor forsiktighet med tanke på deres individuelle toleranse.

Siste faglige endring: 15. april 2021