Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8.4. Tromboemboliske hendelser

Omtrent 8–20 % av menn som gjennomgår behandling for germinalcellekreft, diagnostiseres med tromboemboliske hendelser, spesielt venøse, i løpet av eller kort tid etter cisplatinbasert kjemoterapi (Bezan et al., 2017; Paffenholz et al., 2019; Srikanthan et al., 2015; Weijl et al., 2000). Ved germinalcellekreft er de identifiserte risikofaktorene for trombo­emboliske hendelser under kjemoterapi abdominalt stadium C–D, forhøyet LDH og sentral­venøs tilgang.

Litteraturen på dette området er sparsom (Gizzi et al., 2016), men tromboseprofylakse bør vurderes når risikofaktorene i anbefalingsboksen nedenfor er til stede. Tromboseprofylaksen bør fortsette til pasienten ikke har tegn på gjenværende germinalcellekreft. Vi anbefaler lavmolekylært heparin (Lyman, Bohlke, Falanga, & American Society of Clinical, 2015), alternativt en direktevirkende oral antikoagulant hos pasienter med lav risiko for trombocytopeni (Farge et al., 2019; Key et al., 2020).

På grunn av risikoen for tromboembolisme med sentralvenøs tilgang, anbefales perifer venøs tilgang på det sterkeste.

Data fra den norske «Studien på testikkelkreft og aerob- og styrketrening» (TAST) tyder på at pasienter som gjennomgår kjemoterapi for testikkelkreft, bør unngå aerob trening med høy intensitet for å unngå å øke risikoen for tromboemboliske hendelser (Thorsen, 2020).

Anbefalinger for tromboseprofylakse

Tromboseprofylakse bør vurderes hos pasienter med noen av følgende risikofaktorer

Sentralvenøs tilgang (perifer venøs tilgang anbefales på det sterkeste)

Abdominalstadium C og D

Metastaser som obstruerer blodkar

Intermediær eller dårlig prognosegruppe

Tidligere tromboembolisk hendelse

Alder > 60 år

Immobilisering/sykehusinnleggelse

Større kirurgi siste 2 uker

Komorbiditet, som alvorlig infeksjon, kardiovaskulær sykdom, nyresykdom, lungesykdom, diabetes

Siste faglige endring: 15. april 2021