Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8.3. G-CSF

Både betydningen av doseintensitet ved avansert sykdom og den etablerte risikoen for sykehusinnleggelse på grunn av febril nøytropeni etter BEP, uavhengig av behandlings­indikasjon, har ført til økt bruk av G-CSF som primærprofylakse.

Det er bekymring for at samtidig bruk av G-CSF øker risikoen for BIP hos eldre pasienter, en observasjon gjort hos pasienter behandlet for Hodgkins lymfom (> 45 år) (Martin et al., 2005). Data om pasienter med germinalcellekreft støtter ikke en slik økt risiko (Fossa et al., 1998; Iwamoto et al., 2018; Saxman, Nichols, & Einhorn, 1997). Primær profylakse med G-CSF anbefales hos pasienter med disseminert sykdom siden doseintensiteten er vesentlig. I en adjuvant setting anbefales det primærprofylakse med G-CS for å redusere risikoen for febril nøytropeni. Hos eldre pasienter (> 50 år) bør mulig risiko for lungetoksisitet med bleomycin tas i betraktning, også med hensyn til bruk av G-CSF.

Siste faglige endring: 15. april 2021