Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4. Diagnose og utredning

Selve utvelgelsen av pasienter med spiserørskreft til adekvat behandling er avhengig av nøy­aktig stadieinndeling av kreftsykdommen. I review-undersøkelser har man funnet at resulta­tene med henblikk på stadieinndeling, beslutning vedrørende behandling, komplikasjoner og perioperativ mortalitet er bedret når pasientene blir behandlet av multidisiplinære team (MDT) ved høy-volum sentra med spesiell kompetanse (Allum et al., 2011; Davies et al., 2006; Halm, Lee, & Chassin, 2002; Killeen, O'Sullivan, Coffey, Kirwan, & Redmond, 2005). I MDT for vurdering av spiserørskreft inngår radiolog, kirurg og onkolog (Allum et al., 2011). Behandlingen bør derfor sentraliseres.

Anbefaling

Pasienter med mulig operabel spiserørskreft bør behandles ved sentra med spesiell kompetanse og evalueres av multidisiplinære team (evidensgrad C).

4.1. Symptomer

4.2. Utredning

4.3. Patologi – Biopsibesvarelse

4.4. Stadieinndeling

4.5. Klinisk TNM-stadium

Siste faglige endring: 28. juni 2022