Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4.4. Stadieinndeling

Klassifikasjon og stadieinndeling skal utføres i henhold til UICC/TNM klassifikasjon 8. utgave, 2017 (Brierley, Gospodarwicz, & Wittekind, 2017). Svulster med episenter ≤ 2 cm distalt for gastroøsofageale overgang (øvre begren­sning av ventrikkelfoldene) og som også strekker seg proksimalt for denne, stadieinndeles og klassifiseres som spiserørskreft.

  1. Cervicale øsofagus (C15.0): fra nedre kant av cricoidbrusken til jugulum (halsgropen), ca. 18 cm fra øvre tannrekke.
  2. Intratorakale øsofagus
    1. Øvre torakale (C15.3) fra jugulum til trakealbifurkaturen, ca. 24 cm fra øvre tannrekke
    2. Midtre torakale (C15.4) er proksimale halvdel av øsofagus fra trakealbifurkaturen til gastroøsofageale overgang. Distale avgrensning ca. 32 cm fra øvre tannrekke.
    3. Nedre torakale (C15.5) ca. 8 cm lang (inkluderer abdominale øsofagus). Distale halvdel av øsofagus mellom trakealbifurkaturen og gastroøsofageale overgang. Distale ende ca. 40 cm frå øvre tannrekke.
  3. Gastroøsofageale overgang (C16.0).
Spiserørskreft - Regionale lymfeknuter.png
 

Regionale lymfeknuter, uavhengig av primærtumors lokalisasjon, er lymfeknuter i drenasje­området for spiserøret, inklusive lymfeknuter ved truncus coeliacus og paraøsofageale lymfe­knuter på halsen, men ikke supraclaviculære lymfeknuter.

TNM-klassifikasjon

TX = Primærtumor kan ikke vurderes

T0 = Ikke påvist primærtumor

Tis = Carcinoma in situ/høygradig dysplasi

T1 = Infiltrasjon i lamina propria, muscularis mucosae eller submucosa

T1a = Infiltrasjon i lamina propria, muscularis mucosae

T1b = Infiltrasjon i submucosa

T2 = Infiltrasjon i muscularis propria

T3 = Infiltrasjon i adventitia, men ikke inn i andre organer/strukturer

T4 = Infiltrasjon i andre organer eller strukturer

T4a = Tumor som infiltrerer plevra, perikard, vena azygos eller diafragma

T4b  = Tumor som infiltrerer nabostrukturer som f.eks. aorta, hvirvelcorpus, trakea

 

NX = Regionale lymfeknuter kan ikke vurderes

N0 = Ingen regionale lymfeknutemetastaser

N1 = Spredning til 1-2 regionale lymfeknuter

N2 = Spredning til 3-6 regionale lymfeknuter

N3 = Spredning til 7 eller flere regionale lymfeknuter

 

M0 =  Ingen fjernmetastaser

M1 = Fjernmetastaser

Siste faglige endring: 28. juni 2022