Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

16.1. Samtykke

Som hovedregel skal helsehjelp for spiseforstyrrelser gis frivillig på grunnlag av et gyldig samtykke, jf. psykisk helsevernloven § 2-1 (lovdata.no) og pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 (lovdata.no). Kun ved alvorlige spiseforstyrrelser er det aktuelt å vurdere om det er faglig og rettslig grunnlag for bruk av tvang i behandlingen.

For at samtykket skal være gyldig, må pasienten ha fått nødvendig informasjon om sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen. Videre er det et krav for at samtykket skal være gyldig, at pasienten har samtykkekompetanse.

For nærmere omtale av regler om samtykke vises det til rundskriv om psykisk helsevernloven og forskrift, IS-9/2012 og rundskriv om pasient- og brukerrettighetsloven, IS- 8/2015.

Siste faglige endring: 25. april 2017