Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Alvorlighetsgrad

I ICD-10 beskrives det ingen differensiering av alvorlighetsgrad av de ulike typene spiseforstyrrelser. Da både behandlingsnivå og komplikasjoner til en viss grad henger sammen med tilstandens alvorlighetsgrad, presenteres DSM-5's gradering av alvorlighet som hjelp.

Jo lavere kroppsmasseindeks (KMI/BMI) eller hyppigere oppkast eller overspising, jo høyere alvorlighetsgrad. Ved anoreksi er også raskt vekttap over kort tid (for eksempel 30 % vekttap på 3 md. hos voksne) et uttrykk for at tilstanden er alvorlig.

Alvorlighetsgradering DSM-5

1. Anoreksi

Grad av alvorlighet vurderes ut fra KMI.

 • Mild: KMI >17
 • Moderat: KMI 16 – 16.99
 • Alvorlig: KMI 15 – 15,99
 • Ekstrem: KMI <15

Grad av alvorlighet kan økes for å reflektere kliniske symptomer, grad av funksjonssvikt og behov for supervisjon. Ved anoreksi er stort vekttap over kort tid (f.eks. 30 % over 3 md.) også noe som kan vurderes i forhold til alvorlighetsgrad.

2. Bulimi

Alvorlighetsgrad vurderes ut fra gjennomsnittlig antall episoder med uhensiktsmessig kompensatorisk adferd.

 • Mild: 1-3/episoder/uke
 • Moderat: 4- 7 episoder/uke
 • Alvorlig: 8-13 episoder/uke
 • Ekstrem: mer enn 14 episoder/uke

Alvorlighetsgraden kan økes for å reflektere andre symptomer og grad av funksjonssvikt.

3) Overspisingslidelse

Alvorlighetsgraden vurderes ut fra gjennomsnittlig antall episoder med overspising

 • Mild: 1-3 overspisningsepisoder/uke
 • Moderat: 4-7 overspisningsepisoder/uke
 • Alvorlig: 8-13 overspisningsepisoder/uke
 • Ekstrem: 14 eller flere overspisningsepisoder/uke
 • Alvorlighetsgraden kan økes for å reflektere andre symptomer og grad av funksjonssvikt.

Siste faglige endring: 25. april 2017