Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. Om spiseforstyrrelser

Dette kapittelet omhandler beskrivelse av definisjonen av spiseforstyrrelser, diagnostiske kriterier, vurdering av alvorlighetsgrad, forekomst, samsykelighet, samt generell beskrivelse av behandling av spiseforstyrrelser. Disse beskrivelsene har ikke status som normerende anbefalinger, men inneholder en relevant omtale av temaene.

Disse omtalene er basert på ulike dokumenter og forskningsartikler som arbeidsgruppen vurderte som relevante, samt en diskusjon av temaene i arbeidsgruppen.

1.1. Definisjon og diagnostiske kriterier

1.2. Alvorlighetsgrad

1.3. Forekomst

1.4. Samsykelighet

1.5. Generelt om behandling for spiseforstyrrelser

1.6. Referanser

Sist faglig oppdatert: 25. april 2017