Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3. Identifisering og oppfølging i primærhelsetjenesten

Dette kapittelet består av en beskrivelse av temaet; identifisering og oppfølging i primærhelsetjenestene. Denne beskrivelsen har ikke status som normerende anbefalinger, men inneholder en relevant omtale av temaet.

Denne omtalen er basert på ulike forskningsartikler som arbeidsgruppen vurderte som relevante, samt diskusjon rundt temaet i arbeidsgruppen.

3.1. Forebygging

3.2. Barn og ungdom

3.3. Voksne

3.4. Nyttige spørsmål for å avdekke spiseforstyrrelse for barn, unge og voksne

3.5. Utredning i primærhelsetjenesten for barn, unge og voksne

3.6. Behandling i primærhelsetjenesten for barn, unge og voksne

3.7. Oppfølging av pasienter som er i spesialisthelsetjenesten

3.8. Oppfølging etter behandling i spesialisthelsetjenesten

3.9. Langvarig alvorlig syke (SEED, Serious Enduring Eating Disorders)

3.10. Referanser

Siste faglige endring: 25. april 2017