Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. Innledning

Sarkomer er maligne svulster som oppstår i bindevev og utgjør omtrent 1 % av alle nye krefttilfeller. Svulstene oppstår oftest i ekstremiteter, trunkus, abdominalt og retroperitonealt. Det diagnostiseres omtrent 50 nye bensarkomer og  500 bløtvevssarkomer hvert år i Norge. Pasienter i alle aldersgrupper kan bli rammet av sarkom, men hos barn og tenåringer er sarkom den nest hyppigste formen for kreft i solid vev utenfor sentralnervesystemet.

Optimal behandling krever tverrfaglig samarbeid mellom kirurger, radiologer, nukleærmedisinere, patologer, onkologer og andre spesialister. Behandlingen varierer fra kun kirurgi til noe av den mest intensive behandlingen som gis kreftpasienter, med ulike kombinasjoner av kirurgi, strålebehandling og cellegift. Pasientgruppen er liten og heterogen, og det er et utstrakt nasjonalt og internasjonalt samarbeid om behandlingsanbefalinger og kliniske studier. De norske behandlingssentrene har et bredt internasjonalt samarbeid, der det skandinaviske samarbeidet  i Skandinavisk sarkomgruppe (SSG; www.ssg-org.net) er sentralt. Europeiske grupper og europeiske retningslinjer er også viktige grunnlag for utformingen av norske retningslinjer  ADDIN EN.CITE.DATA  ADDIN EN.CITE.DATA (Casali et al., 2022; Gronchi et al., 2021; Strauss et al., 2021).

Lindrende behandling er ikke vesensforskjellig fra andre krefttyper. Det erderfor ikke gitt detaljerte retningslinjer for palliativ behandling i dette handlingsprogrammet, og det vises til Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen (Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen: nasjonal faglig retningslinje, 2019).

1.1. Organisering av sarkomomsorgen

1.2. Pasientforening for sarkomer

Siste faglige endring: 28. februar 2022