Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

11. Palliativ behandling ved lokalavansert inoperabel tumor og metastasisk sykdom

De fleste pasienter med pancreaskreft vil ikke være kandidater for kurativ kirurgi på diagnosetids­punktet; enten på grunn av lokalavansert tumorvekst, eller på grunn av påviste fjernmetas­taser (oftest i lever, lunge, lymfeknuter eller peritoneum). Av de som blir operert, får 80-90 % tilbakefall av sykdommen (Groot et al., 2019; Hidalgo et al., 2015; Labori et al., 2016). Leveutsiktene er begrenset, og median overlevelse ved metastatisk sykdom er 6-9 mnd., og 9-12 mnd. ved lokalavansert sykdom (Michl & Gress, 2013).

De fleste pasientene med pancreaskreft vil i løpet av sykdomsforløpet ha behov for ulike palliative tiltak. Symptomer som smerter, kvalme, ikterus og ernæringsproblemer vil ofte være knyttet til obstruksjon av galleveier og/eller mage-tarm traktus samt affeksjon av nerver på bakre bukvegg. Obstruksjonen kan skyldes både lokal tumorvekst og carcinomatose. Sykdommen medfører ofte betydelig vekttap og redusert allmenntilstand. Hovedhensikten med både tumor- og symptomrettet palliativ behandling er å lindre og forebygge plager, slik at pasienten kan ha best mulig livskvalitet og samtidig oppnå forlenget levetid.

En multidisiplinær tilnærming er avgjørende for å vurdere og avhjelpe symptomer knyttet til obstruksjon av galleveier og duodenum, ventrikkelretensjon og kreftrelaterte smerter (Conrad & Lillemoe, 2012). Samarbeid med en palliativ enhet vil være nyttig da mange pasienter kan få behov for mer avansert smertebehandling i form av smerte­pumper eller nerve blokade (spesielt coeliacus blokade).

Det er et mål at pasienten i størst mulig grad skal kunne være hjemme, eller i nærheten av sitt hjem og sine pårørende, og motta nødvendig smertebehandling og omsorgstjenester der, selv om dette selvsagt ikke må gå på bekostning av adekvat symptomlindring.

11.1. Palliativ kirurgi / intervensjon

11.2. Palliativ kreftrettet behandling

11.3. Annen palliativ behandling

Siste faglige endring: 08. mai 2024