Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

7.1. Undersøkelser

De vanligste undersøkelser utført er klinisk undersøkelse og blodprøver (kreatinin, senkning, alkaliske fosfataser, S-Kalsium).

I tilfeller hvor det er liten risiko for å utvikle residiv kan man benytte rtg. thorax og ultralyd, mens man hos pasienter med middels eller høy risiko bør bruke CT av lunger og abdomen regelmessig.

Konklusjon: Lite er definitivt avklart med hensyn til hvordan det ideelle oppfølgningsprogram etter radikalbehandling bør legges opp. Det finnes prognostiske nomogrammer som kan hjelpe til med risikostratifisere RCC pasienter. Høy risiko pasienter bør følges rutinemessig med CT undersøkelser av lunger og abdomen, pasienter med lav risiko kan følges uten rutinemessige CT undersøkelser. De bør kun brukes dersom det foreligger symptomer. For intermediær risiko gruppen må oppfølgning avgjøres avhengig av risiko for residiv (evidensnivå C).

Anbefalinger: Det vanskelig å gi klare anbefalinger, utover at utformingen av og innholdet i et oppfølgningsprogram må være avhengig av kjent risiko for residiv av sykdommen.

Høy risiko pasienter bør følges rutinemessig med CT undersøkelser av lunger og abdomen, pasienter med lav risiko kan følges uten rutinemessige CT undersøkelser.

Sist faglig oppdatert: 03. september 2015