Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4.2. Utredning

Pasienten bør gjennomgå en grundig anamnese og en generell klinisk undersøkelse. Gjennom anamnesen bør man spesielt legge vekt på å få fram om pasienten har symptomer på metastatisk sykdom, det være seg smerter i skjelett, eller generelle allmennsymptomer (mulige paraneoplastiske symptomer). Slike opplysninger vil ofte medføre en mer ekstensiv bildemessig utredning. Den kliniske undersøkelsen spiller en begrenset rolle i selve diagnostiseringen, da svært mange av svulstene er så små at de ikke vil kunne palperes. Dog vil den generelle undersøkelse kunne påvise eventuell annen samtidig sykdom hos pasienten.

I forbindelse med anamnese og klinisk undersøkelse, bør man angi hvilken performance- status (ECOG/ WHO/Karnofsky index) pasienten har (Oken et al., 1982), da dette har betydning for prognosen. ASA – score bør vurderes hos alle pasienter da dette kan si noe om risiko og økt behov for monitorering i forbindelse med behandlingen (Baldwin et al., 2003; Han et al., 2004).

Laboratorieundersøkelser

Enkle blodprøver som senkning, CRP, serum-kalsium, hemoglobin og alkaliske fosfataser har prognostisk verdi. De tre siste er imidlertid  viktigst i forbindelse med metastatisk sykdom (Citterio et al., 1997; Ljungberg et al., 2000; Motzer et al., 2004).

Sist faglig oppdatert: 03. september 2015