Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4.1. Symptomer

I løpet av de siste 20 årene har presentasjonsformen for nyrecancer endret seg betraktelig. Mens man tidligere refererte til den klassiske triaden ved nyrecancer (flankesmerter, makroskopisk hematuri og en palpabel svulst), så er dette i dag en sjelden kombinasjon. I løpet av de siste 10 årene har antallet tilfeldig oppdagede svulster gradvis økt, og i enkelte studier er det angitt at de tilfeldig oppdagede svulstene nå utgjør over 60% (Homma et al., 1995; Jayson et al., 1998; Lee et al., 2002; Patard et al., 2002). Som gruppe har pasienter med tilfeldig oppdagede svulster bedre prognose enn de pasienter som har svulster oppdaget på bakgrunn av symptomer (Beisland et al., 2002b; Lee et al., 2002; Patard et al., 2002). Pasienter som har symptomatisk presentasjon av sykdommen, kan deles inn i de som har såkalte urologiske symptomer (hematuri og flankesmerter) og de som har generelle symptomer og paraneoplastiske syndromer (Beisland et al., 2002a). Hypertensjon, feber, vekttap, kachexi, anemi, endrede leverprøver, hyperkalsemi, Økt SR, nevromyopati, polycytemi etc. er de vanligste. Sistnevnte hovedgruppe har dårligere prognose enn den første (Pantuck et al., 2000). En liten andel av pasientene debuterer med symptomer fra metastaser (for eksempel skjellettsmerter).

Sist faglig oppdatert: 03. september 2015