Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4.5. Patologisk-Anatomisk diagnostikk

Den diagnostiske utredningen av nyrecellekarsinom er så å si alltid basert på kirurgisk biopsi, dvs. resektat eller nefrektomi.  Svulstene blir klassifisert etter retningslinjer fra konsensusmøte i 1997 (Heidelberg klassifikasjonen) og WHO sine anbefalinger fra 2004 (Eble et al., 2004; Kovacs et al., 1997).

Svulstene viser helt eller delvis differensiering i retning nyretubuli. Cytogenetiske studier har vist karakteristiske avvik i de fleste av subtypene og har vært med på å underbygge WHO klassifikasjonen. Imidlertid er standard histologisk undersøkelse vanligvis tilstrekkelig for diagnosen. Rutinemessig karyotyping eller molekylærgenetisk undersøkelse er således unødvendig.

Sist faglig oppdatert: 03. september 2015