Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8.1. Kirurgi ved primært metastaserende nyrecancer

Cytoreduktiv fjerning av primærsvulsten

Fjerning av primærsvulsten er bare kurativ om alt svulstvev kan fjernes. Ved metastaserende sykdom, er cytoreduktiv nefrektomi kun palliativ. Ut fra studier de siste årene har man vist at cytoreduktiv nefrektomi før immunterapi forlenger pasientens overlevelse signifikant i forhold til bare å gi immunoterapi (Flanigan et al., 2001; Mickisch et al., 2001b). Den totale overlevelsesgevinsten var fra 3-10 mndr. Det bør benyttes svært strenge seleksjonskriterier med hensyn til performance status når man skal velge ut pasientene til dette kombinasjonsbehandlingsregimet (Bennett et al., 1995; Ljungberg et al., 2000). Hvordan introduksjonen av angiogenesehemmere (Sorafenib, Sunitinib) vil påvirke indikasjonen for cytoreduktiv nefrektomi er ikke avklart (se kap. Systemisk behandling ved metastatisk sykdom). Imidlertid har de fleste pasienter som har vært med i studier og brukt disse medikamentene vært nefrektomert før behandling (Motzer et al., 2007).

Konklusjon: Cytoreduktiv nefrektomi i kombinasjon med interferon (INF-α) bedrer overlevelsen hos pasienter med metastatisk sykdom og god performance status (evidensnivå A). 

Anbefalinger: Cytoreduktiv nefrektomi anbefales til pasienter med metastatisk sykdom og god performance status dersom det kombineres med interferon (INF-α).

Operativ fjerning av metastaser

Komplett fjerning av metastaser bidrar til å bedre den kliniske prognosen (Kavolius et al., 1998; Kozlowski, 1994; Pongracz et al., 1988; Swanson, 2004; van der Poel et al., 1999). Dersom metastasene eller et lokalt residiv er fjernet totalt synes ikke tilleggsbehandling med immunterapi å bedre prognosen ytterligere, men ingen større studier foreligger omkring dette.

Konklusjon: Metastasefjerning har en plass i behandlingen av nyrecellekreft fordi det bedrer den kliniske prognosen (evidensnivå C).

Anbefalinger: Ved synkrone resektable metastaser og hvor pasienten har god performance status bør metasefjerning overveies grundig. Tilsvarende bør metastasefjerning overveies ved solitære metakrone metastaser. Residualmetastaser etter respons på immunterapi bør vurderes fjernet.

Sist faglig oppdatert: 03. september 2015